lørdag 8. oktober 2011

Vennligst juster filteret, vi går inn for langt samarbeid

Mine damer og herrer, fagpersonale og profesjonelle.

Da ber vi om at filtrene justeres, og at sunt bondevett får lov til å få litt spillerom.
Vi går inn for langt samarbeid. For alles beste er det derfor fornuftig å vite hva som er hva.

Vi ber derfor om at fagpersonale og profesjonelle, spesielt i helsesektoren, husker tilbake forbi tiden med bøker, studier og forskning, og minnes tiden da man lærte å filtrere hva som er håp, visdom, fornuft, logikk og uvitenhet. Det bes om at det legges vekt på forskjell mellom hva foreldres oppgave er og hva foreldre forstår.

For eget henseende, vil jeg gjerne poengtere at jeg ser det som min oppgave å være positiv, sterk og oppløftende. Mitt barn, min familie og jeg trenger det for å takle de tingene vi går gjennom. Det vil ikke si at jeg ikke forstår alvoret i en situasjon, eller at jeg trenger å bli veiledet i vesentligheter. Jeg har evne til å lese, søke etter svar hvis de finnes, og til å spørre hvis jeg ikke forstår. Men husk også at vi foreldre trenger trøst, forståelse og forsikring om at vi gjør så godt vi kan og at det ikke kan forventes mer enn vårt beste. Med andre ord; oppmuntrende ord leger ofte fler sår enn faglig innsikt.

Da takker jeg for oppmerksomheten, og ønker alle en riktig god dag.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar