lørdag 4. juni 2011

Den største gaven et barn kan få

Den største gaven et barn kan få er å se at foreldrene elsker hverandre.
Det gir dem trygghet og harmoni.


Mitt favoritt skriftsted er fra Korinterbrevet. Velkjent for dem som har vært borti bibelen.

'... og igjen står disse tre; Tro, håp og kjærlighet. Men størst av dem er kjærligheten.'

Å vite at du har en trygg forankring i foreldre som både er kjærlig mot hverandre og mot en selv, vil gjøre at du selv føler deg sikker, fast og i stand til å både gi og motta kjærlighet til dine omgivelser.Alt for ofte ser man beviser på det motsatte. Mennesker som har opplevd krangel, hat, sinne, splittelse og uro i sitt liv fra barnsben av. Det er så lett for at man da kan ende opp med mindre dårlige kort på hånden enn om man har en trygg og god base å falle tilbake på.Jeg vil rette min respekt og hilse med ære til de foreldre som klarer å gi barna sine den samme trygge, kjærlige, sterke, harmoniske oppvekst på egenhånd. Det er vanskelig nok for to foreldre å oppdra et barn til å bli et godt medmenneske. Å ha eneansvar eller hovedansvar må være en oppgave så stor at bare spesielle mennesker kan klare det- med vellykket resultat.

For å kunne elske din neste må du lære å elske deg selv. Det lærer man først og fremst hjemme. Siden lærer man det ute i verden- hvis man er heldig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar